Vi vill bjuda in dig till att prova på Bowling.

Du får testa 2 gånger och tycker du det är något för dig så får du en
inbetalnings avi, sedan är det bara att fortsätta att träna.

Skor och klot får du låna i bowlinghallen.
Träningen är på onsdagar kl. 17.30 – 19.00

Det vi erbjuder dig är:

* Bra och kunniga tränare.
* Träna på ansats och teknik.
* Åka iväg på träningsträffar med andra klubbar.
* Stor gemenskap och glädje.
* Spela matcher och tävlingar.

För mer information kan du ringa till:
Osby Bowlingcenter — 0479 – 107 49
Linda Rickardsson (ungdomskomenten) 0702 – 46 42 90