Tänk på att alla kompletta handlingar ska vara SvBF:s kansli tillhanda senast det datum och tid som är aktuellt för respektive ärende. Det går bra att scanna in och maila eller fota och maila på sbf@swebowl.se. Observera att all information ska vara tydlig annars kan den komma att bli ogiltig.

20 maj 23:59 – Alla övergångar inför säsong som kommit in innan registreras senast på eftermiddagen den 21 maj. De som kommer efter registreras som en övergång under pågående säsong, vars fönster är öppet mellan 15 september och 30 november och det råder en serieomgångs karens.

21 maj 23:59 – Då vill vi senast ha in er avanmälan, nyanmälan eller ändring av lag i nationella serien.

De nylicensieringar, ändring av licenstyp, återinträden i ny förening och samarbetsavtal (både förening och individuella) som kommer in nu registreras inte förrän i början av juli då nästa säsong startar. Då kan ni i augusti i god tid innan seriespelet sätter igång stämma av i BITS att era handlingar är registrerade som ni tänkt. I annat fall kan ni maila på sbf@swebowl.se så kan vi svara på de frågor ni har.

1 juli – 30 september – Inaktivering av licenser görs under denna period av ansvarig i föreningen i BITS. Finns det spelare som är osäkra så kan ni vänta tills säsongen så smått rullat igång så spar både ni och vi tid för administration för eventuella återinträden. Tänk på att det endast går att inaktivera under förutsättning att spelaren inte deltagit i serie- och tävlingsspel som registrerats i BITS från 1 juli.

Under maj skickas fakturan för bl a licensavgiften ut till föreningarna. Den baseras på antalet licenser föreningen har per den 30/4 och avser säsongen som varit. Mer information om avgifterna och faktureringen finns under Föreningsinfo – Avgift/Licens/Försäkring.

Alla föreningar har olika rutiner kring hur de tar betalt för licensavgiften och medlemsskapet så du som spelare vänder er till styrelsen i er förening för att ta reda på vad som gäller i just din förening, både nuvarnade och eventuellt kommande.